Izolacja termiczna wykonana z szkła piankowego pozwala na montaż rur kanalizacyjnych na mrozie oraz pozwala na uzyskanie oszczędności na w postaci wykonania płytszego wykopu (istotne głównie na terenach podmokłych). Pozwala uniknąć strat ciepła w rurach ciepłowniczych. Warstwa szkła piankowego  wystarcza, aby ochronić przewody przed mrozem, a przy zachowaniu odpowiedniej wysokości nasypu straty ciepła mogą być zminimalizowane, tak znacząco, że można zrezygnować z wykorzystania rur z płaszczem poliuretanowych.

  • Izolacja termiczna i mrozoodporna i drenaż
  • Nie jest konieczne wykonywanie głębokich wykopów
  • Szybkie I łatwe wykonanie

Szkło spienione w budownictwie wodno-kanalizacyjnym

Budownictwo wodno-kanalizacyjne izolacja szkłem spienionym