Wykonanie płyty fundamentowej krok po kroku

W pierwszej kolejności należy wykonać wykop, usuwając humus i wyrównać podłoże. Następnie rozłożyć geowłókninę z zapasem, aby można było nią przykryć boczną warstwę szkła (w razie konieczności zaleca się wykonać odwodnienia). Do przygotowanego wykopu należy wysypać warstwę szkła spienionego (które na budowę dostarczane jest w workach typu BIG-BAG, lub luzem), w zależności od oczekiwanego współczynnika izolacyjności cieplnej, standardowo przyjmuje się około 40 – 50 cm luźnego nasypu (warstwa zagęszczona powinna wynosić około 30-40cm), co pozwala nam na uzyskanie izolacyjności cieplnej w granicach 0,20 W/(m²K). Dzięki temu uzyskamy doskonałą izolację termiczną, ale też warstwę nośną stabilizującą i drenującą pod samą płytę fundamentową. Należy pamiętać, aby równomiernie zagęścić całość powierzchni przy użyciu typowej zagęszczarki budowlanej. W przypadku stosowania grubszych warstw – powyżej 50 cm, należy wykonać pracę w dwóch etapach tzn. rozsypać i zagęścić pierwszą warstwę, a następnie powtórzyć obie czynności dla drugiej warstwy. Wykonanie prac w dwóch etapach spowoduje, iż cała podbudowa ze szkła spienionego będzie zagęszczona równomiernie. Zagęszczone szkło piankowe przykrywamy folią izolującą o gr. min. 0,2mm lub geowłókniną o gęstości min. 150 gr/m2, która będzie stanowić barierę zabezpieczającą przed przedostaniem się mleczka cementowego do szkła. Na foli/geowłókninie można już układać szalunek, zbrojenie i instalacje, oraz wykonywać pozostałe prace związane z wykonawstwem płyty fundamentowej. W stosunku do tradycyjnej technologii nie ma potrzeby stosować podsypki z piasku, kruszyw i betonu chudego. Metoda z wykorzystaniem szkła spienionego jest o wiele prostszym rozwiązaniem dla Wykonawcy robót budowlanych, a dla Inwestora niesie szereg korzyści w późniejszym użytkowaniu.

Płyty fundamentowe - szkło spienione

Budownictwo pasywne izolacja fundamentów

Wykonanie płyty fundamentowej szkło spienione
Wykop

Wyłożenie warstwy gruntu geowłókniną

Rozłożenie szkła piankowego w wykopie

Właściwe wyrównanie przed zagęszczeniem

Zagęszczenie przy użyciu zagęszczarki mechanicznej

Wyłożenie górnej warstwy folią

Wykonanie płyty fundamentowej

Przykład izolacji poziomej z wykorzystaniem szkła piankowego

Płyty fundamentowe szkło spienione

Izolacyjność cieplna w zależności od wysokości warstwy izolującej ze szkła spienionego

Wysokość nasypu (cm)
Luzem (cm) Po zagęszczeniu (cm)
Przewodność cieplna [λ] Izolacyjność cieplna [U]
13,00 10,00 0,08 0,8000
19,50 15,00 0,08 0,5333
26,00 20,00 0,08 0,4000
32,50 25,00 0,08 0,3200
39,00 30,00 0,08 0,2667
45,50 35,00 0,08 0,2286
52,00 40,00 0,08  0,2000
58,50 45,00 0,08  0,1778
65,00 50,00 0,08  0,1600
71,50 55,00 0,08  0,1455
78,00 60,00 0,08  0,1333
84,50 65,00 0,08  0,1231
91,00 70,00 0,08  0,1143
97,50 75,00 0,08  0,1067
104,00 80,00 0,08  0,1000
110,50 85,00 0,08  0,0941
117,00 90,00 0,08  0,0889
123,50 95,00 0,08  0,0842
130,00 100,00 0,08  0,0800

Różnice w tradycyjnym wykonawstwie płyty fundamentowej, a płytą fundamentową na podbudowie ze szkła spienionego

Izolacja płyt fundamentowych