Tłuczeń/kruszywo szkła piankowego to lekkie, izolujące termicznie oraz przenoszące obciążenia kruszywo wytwarzane w 100% z odpadu szklanego. Materiał znajduje swoje zastosowanie głównie jako podbudowa pod płyty fundamentowe w budownictwie jedno i wielorodzinnym oraz pionowe izolacje fundamentów  (jako warstwa termoizolacyjna, drenażowa oraz stabilizująca), izolacje poziome dachów płaskich (w tym zielonych dachów), jako izolacja podłóg budynków wielkopowierzchniowych oraz jako lekkie kruszywo odciążające stropy (np. garaży podziemnych), ale także w branży drogowej, wodociągowej, czy przy budowie boisk sportowych, czy przy produkcji betonów lekkich.

Właściwości szkła spienionego znak C E
Lp Zasadnicze właściwości Wartość Jednostka Norma
1 Kształt ziaren nieregularne - PN-EN 13055:2016-07
2 Wymiar ziaren 0-63 [mm]
3 Gęstość nasypowa 146 [kg/m3] EN 1097-6:2000
4 Odporność na miażdżenie 0,60-1,84 Mpa EN 13055:2016-07
5 Zawartość chlorków <0,01 [%Cl] EN 1744-1:1998
6 Zawartość siarczanów rozpuszczonych w kwasie 0,08 [%SO3]
7 Siarka całkowita 0,02 [%S]
8 Nasiąkliwość
12,2
2,6
% suchej masy
[V%]
EN 1097-6:2000
9 Twardość (ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania) 1,2 [%] PN-EN 13055:2016-07
10 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,08 [W/ (mK)] PN ISO 8301:1998

Szkło spienione jest materiałem:

 • Ekologicznym- wyprodukowanym z czystej stłuczki szklanej,
 • Termoizolacyjnym – wykorzystywanym min. w budownictwie pasywnym - dzięki równomiernej wielokomórkowej strukturze z zamkniętymi porami wypełnionymi powietrzem  współczynnik Lambda wynosi około 0,08 Wm/K.
 • Drenującym - wodoodporne nie przyjmujące wody, przestrzenie pomiędzy bryłkami kruszywa pozwalają na odpływ wody, dzięki swojej strukturze nie magazynuje też wilgoci
 • Odporne na kwasy, zasady, bakterie, a przede wszystkim odporne na gryzonie – co daje ogromną przewagę nad innymi materiałami termoizolacyjnymi
 • Niepalnym - zakwalifikowane do klasy palności materiałów budowlanych A1 zgodnie z normą EN 13 055-1.
  Punkt uplastycznienia ziarna (odporność na temperaturę) wynosi 700oC,
 • Mrozoodpornym
 • Dźwiękochłonnym
 • Lekkim – około 150 kg /m3 nasypowy, jako kruszywo lekkie jest wykorzystywane również w prefabrykacji przy produkcji betonów lekkich
 • Przenoszącym obciążenia – wstanie zagęszczonym nośność pod płyty fundamentowe wynosi 45-55 ton/m2
 • Neutralnym - obojętnym na działanie grzybów i pleśni
 • Ekologicznym – bazą do produkcji jest szkło uzyskane w procesie recyklingu. Nie wydziela i nie oddaje do gruntu żadnych szkodliwych substancji

Zalety szkła spienionego