Surowcami w produkcji tłucznia szkła piankowego jest czysty, pochodzący z recyklingu odpad szklany oraz mineralne dodatki pianotwórcze. Przed obróbką stłuczki szklanej musi ona być odpowiednio posegregowana, następnie umyta i osuszona, w dalszej części trwania obróbki stłuczka jest mielona przez specjalne urządzenie do postaci mączki szklanej. Następnie surowiec umieszczany jest w piecu, pienienie szkła następuje w temperaturze powyżej 700 ’C nadając szkłu niepowtarzalną wielokomórkową strukturę po przejściu przez komorę następuje ochładzanie powstałej masy. W tym procesie materiał przyjmuje postać stałą, natomiast w trakcie dalszego ochładzania kruszy się do znanej nam postaci, w której jest ostatecznie wykorzystywany.

Na skalę przemysłową materiał ten był produkowany już w latach 40-tych w Stanach Zjednoczonych. Pierwotnym zamysłem wykorzystania miała być jego niska gęstość – miał służyć jako materiał wypornościowy. Jednakże szybko zostały dostrzeżone jego inne zalety, tj. doskonała izolacyjność termiczna, niepalność, wodoszczelność, dźwiękoszczelność.

Pierwsze zastosowanie szkła piankowego jako izolacja płyty fundamentowej miało miejsce już w drugiej połowie lat pięćdziesiątych w Kanadzie – wyżej wymienione zalety sprawiły że szybko stał się powszechnie wykorzystywanym materiałem przy izolacji podłóg, dachów, czy ścian. Obecnie jest doskonale znany oraz wykorzystywany na całym świecie.

Linia produkcyjna TYMARK