szkło spienione piankowe

Szkło spienione (od ang. foam glass, inaczej: szkło piankowe) to ekologiczny, a zarazem ekonomiczny materiał izolacyjny. Szkło spienione jest materiałem otrzymywanym z czystej stłuczki szklanej poddawanej działaniu wysokiej temperatury  z użyciem naturalnego środka spieniającego. Doskonałe właściwości izolacyjne (zapewnia całkowite uniknięcie problemu z mostkami cieplnymi), a zarazem funkcja drenażu oraz stabilizacji to cechy dzięki którym materiał też jest szeroko wykorzystywany przy budowie domów pasywnych na podbudowę płyt fundamentowych (żaden inny materiał nie gwarantuje takie funkcjonalności). Szkło spienione zastępuje materiały izolacyjne typu styropian XPS, a dodatkowo pełni funkcję stabilizującą podłoże dzięki czemu nie jest konieczne wykonywanie podbudowy ze żwiru, czy chudego betonu, ponadto otwarto-komórkowa struktura sprawia, że jest to materiał w 100% nie pochłaniający wody co jest definitywnym rozwiązaniem problemu zbierania się wody pod płytą fundamentową. Jest idealnym rozwiązaniem wykorzystywanym również na podmokłych terenach. na uwagę zasługuje też fakt że szkło piankowe jest w 100% materiałem nie palnym, nie topi się też pod wpływem temperatury.

Szkło piankowe to nie tylko świetny izolator, ale też doskonałe rozwiązanie jako kruszywa spełniającego funkcję stabilizującą podłoże oraz pełniącą funkcję naturalnego drenażu – te cechy sprawiają, że jest to również najbardziej ekonomiczne rozwiązanie wykonania izolacji pod płyty fundamentowe. Zastosowanie tego kruszywa lekkiego skraca czas pracy dla Wykonawcy, gwarantuje łatwość wykonania i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów wykonawczych, Inwestor natomiast otrzymuje ekologiczną izolację z najwyższej półki nie przepłacając przy tym.

 

szkło spienione (piankowe)

Szkło piankowe jest materiałem izolacyjnym całkowicie odpornym na wilgoć, kontakt  z ziemią, pleśń, grzyby i gryzonie (które często są problem z którym borykają się użytkownicy wykorzystujący inne materiały izolacyjne) nie traci właściwości nawet pod znacznym obciążeniem. Szkło piankowe jest z powodzeniem stosowane jako izolacje płyt fundamentowych w budownictwie pasywnym jedno i wielorodzinnym, ale także jako izolacje pionowe fundamentów (również piwnicznych), izolacje dachów płaskich (w tym dachów zielonych), w budownictwie sportowym na płyty boisk piłkarskich, czy kortów tenisowych, w budownictwie drogowym jako stabilizacja, czy izolacja termiczna rur kanalizacyjnych .

Na skalę przemysłową produkcja szkła piankowego rozwinęła się w latach 50-tych. Szkło piankowe jest niezwykle łatwe i proste w obróbce, a jednocześnie odznacza się niezmiennością kształtów. Produkt odznacza się wysoką odpornością chemiczną oraz wytrzymałością na ściskanie. Wśród najistotniejszych cech szkła piankowego warto wyróżnić: wodoszczelność, paroszczelność oraz niepalność. Występuje w postaci kruszywa o nieregularnym kształcie i wymiarze ziaren do 60 mm zgodnie z EN 13055-2. Niska waga (około 150kg/m3) sprawia że z powodzeniem może być też transportowany na dalekie odległości.