IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

Współczynnik przewodności cieplnej λ jest podstawowym parametrem określającym termoizolacyjność materiałów budowlanych i izolacyjnych. Podawana jest w W/mK. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym lepszą możemy uzyskać izolacyjność cieplną. W przypadku materiałów termoizolacyjnych wartość tego współczynnika jest stała, niezależna od grubości warstwy izolacji, dla naszego szkła spienionego współczynnik λ = 0,08 W/mK wg PN-EN 8301:1998

Izolacyjność cieplna zależy od jej grubości warstwy izolacyjnej oraz użytych do jej budowy materiałów (w tym przypadku szkła spienionego). Parametrem określającym izolacyjność cieplną jest tzw. współczynnik przenikania ciepła U, który obliczamy ze wzoru:

U= λ / d [W/m2∙K]

gdzie:

λ - współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]

d - grubość [m]

 

Izolacyjność cieplna w zależności od wysokości warstwy izolującej ze szkła spienionego

Wysokość nasypu (cm)
Luzem (cm) Po zagęszczeniu (cm)
Przewodność cieplna [λ] Izolacyjność cieplna [U]
13,00 10,00 0,08 0,8000
19,50 15,00 0,08 0,5333
26,00 20,00 0,08 0,4000
32,50 25,00 0,08 0,3200
39,00 30,00 0,08 0,2667
45,50 35,00 0,08 0,2286
52,00 40,00 0,08  0,2000
58,50 45,00 0,08  0,1778
65,00 50,00 0,08  0,1600
71,50 55,00 0,08  0,1455
78,00 60,00 0,08  0,1333
84,50 65,00 0,08  0,1231
91,00 70,00 0,08  0,1143
97,50 75,00 0,08  0,1067
104,00 80,00 0,08  0,1000
110,50 85,00 0,08  0,0941
117,00 90,00 0,08  0,0889
123,50 95,00 0,08  0,0842
130,00 100,00 0,08  0,0800

W przypadku naszego szkła spienionego stosując wysokość nasypową około 50 cm (po zagęszczeniu 40cm) izolacyjność cieplna wynosi U=0,20 W/(m²K)

Izolacyjność cieplna w zależności od wysokości warstwy termoizolacyjnej wykonanej ze szkła spienionego.